VỀ CHÚNG TÔI

Orthian là một đối tác uy tín, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp, để xây dựng dấu ấn kỹ thuật số mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Như một đối tác chiến lược đáng tin cậy, chúng tôi thúc đẩy tăng trưởng và giúp các công ty khởi nghiệp định hướng trong lĩnh vực kỹ thuật số, đảm bảo đạt được mục tiêu với tác động lâu dài trong ngành của họ.

Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình với sự đổi mới về DNA.

April 2022

Crafting the Orthian Legacy

Rooted in our background as a technology-driven entity, we deeply empathized with the challenges and tribulations businesses often grapple with at inception. The vision was clear - to be the beacon of support and innovation.

Hence, the genesis of Orthian. It wasn't just a product studio concept; it was a manifestation of our pledge to assist startups and businesses in their transformative journeys. We officially christened it 'Orthian', symbolizing our aim to be the northern star in the tech-consultancy realm.

November 2022

Glowee

The end of the year brought forth another gem from our treasure trove - Glowee. We soft-launched this promising project with an ambition to create ripples in the market.

Beyond just a launch, Glowee epitomized our commitment to out-of-the-box thinking and our continuous push to bring innovative solutions to the table.

December 2022

Finalist in Antler Program

In an exciting twist early in our journey, we managed to carve our name as finalists in the globally recognized Antler program. This wasn't just an accolade; it served as validation of our hard work, dedication, and forward-thinking approach.

The journey towards this achievement was dotted with challenges, but our unwavering spirit and perseverance led to this proud moment. It also laid down a foundational marker for our future endeavors.

February 2023

A Collaborative Future

A recurring narrative was evident: several business owners floundered when attempting to embed digital technology into their operations. Sensing the collective pulse, our Board of Directors decided to pivot - not just to provide solutions but to actively collaborate.

The outcome was magnificent. We not only addressed these challenges but forged robust IT partnerships with some of the industry's most illustrious organizations. The future, undoubtedly, seems collaborative and promising!

March 2023

Orthian's Maiden Engagements

The new year was in its infancy when Orthian took a monumental leap - we onboarded our first set of customers, offering them avant-garde digital solutions.

This wasn't just a business step. We delved deep, revitalizing outdated or traditional business models. Our forte? Leveraging cutting-edge digital and information technology to breathe fresh life into these enterprises.

Giá trịCốt lõi

Sự đổi mới

Việc giải quyết vấn đề thúc đẩy chúng ta khám phá một “cách tốt hơn”. Đổi mới là nền tảng của chúng tôi, truyền cảm hứng cho các giải pháp mang tính biến đổi để tăng trưởng và đạt hiệu quả.

Độ tin cậy

Niềm tin là trên hết. Chúng tôi minh bạch, có trách nhiệm và ưu tiên tính chính trực, tất cả đều phù hợp với niềm tin của chúng tôi rằng các mối quan hệ bền chặt được xây dựng trên nền tảng này.

Thử thách

Thách thức là cơ hội phát triển. Bằng cách vượt qua các giới hạn, chúng tôi liên tục cải tiến, hướng dẫn cho khách hàng để phát huy tiềm năng của họ.

Tò mò

Chúng tôi nuôi dưỡng trí tò mò như những đứa trẻ, không ngừng mở rộng kiến thức để dẫn đầu về các công nghệ và xu hướng mới nổi. Sự tò mò này thúc đẩy sự đổi mới trong các giải pháp của chúng tôi.

Lạc quan

Những thách thức được đáp ứng bằng sự tích cực, tập trung vào các khả năng. Sự lạc quan dẫn dắt chúng tôi vượt qua những trở ngại để tìm ra giải pháp sáng tạo mang lại thành công cho khách hàng.

Đội ngũ lãnh đạo

Tri Pham

Chief Execution Officer

Tri Pham

Son Nguyen

Chief Growth Officer

Son Nguyen

Hai Le

Chief Technology Officer

Hai Le

Hai To

Chief Product Officer

Hai To